Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 6 oktober 2022

Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
Efeziƫrs 3:16-17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil wonen in jouw hart. Geloof in Mij, dan zal Ik je met mijn Geest vervullen. Je zult van binnen kracht en sterkte ervaren. Ja, Ik wil wonen in je hart. Zo kun je geworteld blijven in de liefde. Zo kan mijn liefde de voedingsbodem worden van alles wat je doet en denkt en ervaart. Ja, Ik wil wonen in je hart.

[BID:]
Heer Jezus, laat me geworteld zijn in uw liefde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.