Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 23 september 2022

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.
Kolossenzen 3:17

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laten alle woorden die je spreekt en alle daden die je doet vol zijn van mijn liefde. Doe alles in mijn naam. Mijn naam is vol genade en wijsheid, vol vergeving en verlossing, vol hoop en vertrouwen. Als je zo leeft is heel je bestaan een dankoffer voor de Vader. Leef voor en door Hem!

[BID:]
Heer Jezus, laat alles wat ik zeg en doe vol zijn van U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.