Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 22 september 2022

Laat ChristusÂ’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid.
Kolossenzen 3:16

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat mijn woorden in al hun rijkdom in je wonen. Alles wat Ik zeg is vol liefde en genade. Laat mijn woorden daarom landen in je binnenste. Dan zul je anderen ook kunnen helpen op hun weg, want je zult wijs worden. Zo komt er muziek in je leven door de Geest die werkt in jou en in al Gods kinderen.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw woorden volop in mij wonen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.