Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 18 september 2022

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Kolossenzen 3:12

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij hebt niet Mij uitgekozen, Ik heb jou uitgekozen! Uitgekozen omdat Ik je liefheb en ernaar verlang dat je heilig leeft. Leef heilig! Kleed je in innig medeleven. Laat mijn goedheid door jou heen stromen. Wees bescheiden. Oefen je in zachtmoedigheid. En heb geduld met alle mensen, ook met jezelf. Ik heb jou uitgekozen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U me uitkoos om heilig te leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.