Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 17 september 2022

En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
Kolossenzen 3:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je Heer, Ik ben je leven! Eens zal Ik opnieuw verschijnen op aarde. Dat zal een groots en bijzonder moment zijn, vol licht en liefde. Ook jij zult dan, samen met Mij en samen met al Gods kinderen, te voorschijn komen in het licht van mijn luister. Alles zal goed zijn. Alles volmaakt. Alles licht en liefde.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mijn leven bent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.