Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 16 september 2022

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Kolossenzen 3:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je oude leven is voorbij. Je hebt het achtergelaten aan het kruis waaraan Ik stierf en in het graf waaruit Ik ben opgestaan. Jouw leven is nu vol van het geheim van mijn genade en ligt met Mij verborgen in God de Vader. Koester dat geheim. Koester die verborgenheid. Je bent heilig en veilig.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor het geheim van mijn leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.