Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 14 september 2022

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Kolossenzen 3:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de opgestane Heer! Als jij leeft in verbondenheid met Mij, dan ben ook jij opgestaan uit de dood. Je bent opgewekt om nieuw te leven, vrij en vreugdevol. Richt je daarom op het nieuwe leven dat bij Mij vandaan komt, rechtstreeks vanuit de hemel waar Ik bij de Vader ben. Leef in mijn kracht!

[BID:]
Heer Jezus, leer me opgewekt te leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.