Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 13 september 2022

Keer terug naar Mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want Ik ben God, er is geen ander.
Jesaja 45:22
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben op aarde gekomen om redding te verkondigen en te brengen. Mijn koninkrijk is vol redding. Bekeer je daarom, keer terug, voor het eerst of opnieuw, keer je toe naar mijn koninkrijk van vrijheid, vrede en vreugde. Ik ben Jezus, de Heer, je God. Laat Mij Heer zijn van je gedachten en gevoelen en van alles wat je doet. En deel mijn redding uit aan iedereen die er open voor staat!

[BID:]
Heer Jezus, ik laat me door U redden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.