Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 11 september 2022

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Jesaja 41:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Deze woorden wil Ik op dit moment in je hart leggen. Luister goed. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik ben dichterbij dan je misschien denkt. Ik zal je sterken, Ik zal je steunen. Ik ben Overwinnaar. Ik ben God. Ik ben bij je. Vandaag en alle dagen. Je bent niet alleen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat ik niet bang hoef te zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.