Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 10 september 2022

In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.
Jesaja 30:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Kom naar Mij. Ik geef je alles wat je nodig hebt om als een gered mens te leven. Ik geef je rust en Ik vraag je om je naar Mij toe te keren. Als je dat nu doet, ontvang je nieuwe kracht. Dan vul Ik jou met geduld en met vertrouwen. Zo kun je het leven aan. Leef vandaag met Mij.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij rust en vertrouwen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte.