Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 7 september 2022

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.
Jesaja 40:28

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de Eeuwige. Ik ben het Begin en het Einde. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik nodig je uit om Mij steeds beter te leren kennen. Ik ben je Schepper. Ik ben de Schepper van heel de aarde. Nooit ben Ik moe of uitgeput. Altijd vind je bij Mij de wijsheid en de kracht die je nodig hebt. Ik ben met je, alle dagen.

[BID:]
Heer Jezus, laat me U steeds meer kennen als bron van kracht en wijsheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.