Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 6 september 2022

Moge mijn ziel leven en U loven, mogen uw voorschriften mijn hulp zijn.
Psalm 119:175
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij hebt een ziel. Binnenin jou is een ruimte waar het verlangen naar Mij woont. Zorg dat die ruimte niet verstopt raakt en dichtslibt. Laat jouw ziel leven en Mij loven! Daarbij word je geholpen door al mijn voorschriften: alle woorden die Ik spreek en die je de weg wijzen die je kunt gaan. Ga je weg in mijn nieuwe wereld.

[BID:]
Heer Jezus, laat mijn ziel leven en U loven!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.