Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 2 september 2022

Luister goedgunstig naar mijn stem, houd mij in leven, HEER, U bent rechtvaardig.
Psalm 119:149
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik gun je al het goede. Mijn hart is vol van genade die Ik aan jou wil geven in overvloed. Luister daarom naar mijn stem. Dan geef Ik je leven in overvloed zoals niemand anders dat kan doen. Ik ben de levende, de rechtvaardige, de barmhartige. Met Mij word je leven goed. Luister daarom naar Mij: Ik heb je lief!

[BID:]
Heer Jezus, houd mij in leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.