Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 1 september 2022

In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik uw woord.
Psalm 119:148
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je 's nachts wakker ligt met je open ogen, kijk dan ook naar Mij. Ik ben aanwezig. En Ik spreek door mijn woorden. Laten er woorden in je naar boven komen waarin je mijn stem herkent. Overdenk die woorden. Want mijn woorden zijn vol eeuwig leven, vol licht en liefde. Laten de uren dat je waakt zo vol zijn van mijn aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, ik open mijn ogen voor U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.