Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 31 augustus 2022

Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop.
Psalm 119:147
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik laat jou in de morgen mijn liefde horen. Ja, nog voor het morgenlicht kom Ik je te hulp. Ik ben je helper. Ik ben het licht in je leven. De woorden die Ik spreek, bieden de hoop waar je naar zoekt. Wees vol hoop. Wees vol liefde. Vertrouw op Mij. Zo ben Ik van het begin tot het eind bij je. Ik laat je niet alleen.

[BID:]
Heer Jezus, in uw woord stel ik mijn hoop.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.