Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 30 augustus 2022

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, uw wet berust op waarheid.
Psalm 119:142
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn gerechtigheid is niet alleen maar van vandaag. Van eeuwigheid tot eeuwigheid ben Ik de rechtvaardige. Ik zie een wereld voor Mij vol van recht en eerlijkheid. Mijn weg en mijn wet tonen de waarheid van die nieuwe wereld. Ga daarom elk dag opnieuw op weg. Honger en dorst naar mijn gerechtigheid. Zo komt mijn nieuwe wereld in beeld.

[BID:]
Heer Jezus, uw gerechtigheid is voor eeuwig.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.