Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 26 augustus 2022

Ik ben uw dienaar, geef mij inzicht, dan leer ik uw richtlijnen kennen.
Psalm 119:125
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben op aarde gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Zo nodig Ik ook jou uit om een dienaar te zijn. Ik geef je inzicht zodat je weet hoe je de weg van dienstbaarheid kunt gaan. Ik leer je mijn richtlijnen die je de weg van nederigheid, zachtmoedigheid en vredelievendheid wijzen. Wees mijn dienaar.

[BID:]
Heer Jezus, ik ben uw dienaar.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.