Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 25 augustus 2022

Mijn ogen smachten naar de redding die U brengt, naar de gerechtigheid die U hebt beloofd.
Psalm 119:123
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om gerechtigheid te brengen: een leven dat vol is van integriteit en oprechtheid. Zo heeft de Vader zijn belofte vervuld. Kijk daarom met de ogen van je hart vol verlangen naar de redding die Ik breng, elke dag opnieuw. Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar die gerechtigheid! Ik beloof je dat je verzadigd zult worden.

[BID:]
Heer Jezus, ik kijk uit naar uw gerechtigheid in mijn leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.