Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 24 augustus 2022

Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Psalm 119:114
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je schild: ik bescherm je in alle omstandigheden van je leven. Bij Mij ben je altijd veilig. Schuil daarom bij Mij vandaag. En laat wat Ik zeg je nieuwe hoop geven. Ook als je je soms wanhopig voelt en verdrietig, onmachtig en kwetsbaar, ook dan ben Ik er om woorden van hoop te spreken in je hart. Vestig je hoop op Mij.

[BID:]
Heer Jezus, U bent mijn hoop.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.