Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 23 augustus 2022

Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.
Psalm 119:111
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig ben je als mijn richtlijnen je eeuwig bezit zijn, dan zul je vreugde ervaren in je hart. De weg die Ik wijs, de weg van nederigheid en kwetsbaarheid, van zachtmoedigheid en vreugde, is de weg die je brengt waar Ik ook ben: in de vreugde van de Vader. Verheug je daarom in wat Ik zeg. Ga de weg van de vreugde.

[BID:]
Heer Jezus, uw woorden zijn de vreugde van mijn hart.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.