Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 21 augustus 2022

Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.
Psalm 119:103
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De woorden die Ik spreek hebben als doel om je mijn vreugde te geven! Mijn woorden laten je proeven van het nieuwe leven, van mijn koninkrijk van liefde en licht. Mijn woorden zijn zoet voor je gehemelte, zoeter nog dan honing. Heerlijke woorden zijn het, vol van mijn heerlijkheid. Geniet daarom volop van wat Ik tegen je zeg.

[BID:]
Heer Jezus, laat me van uw woorden genieten.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.