Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 20 augustus 2022

Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten.
Psalm 119:97
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De woorden die Ik spreek, wijzen je de weg die je kunt gaan. De weg naar het leven. De weg van de liefde. Heb mijn woorden daarom lief met heel je hart, ziel, verstand en al je krachten. Laten die woorden steeds in je gedachten zijn. Dan kun je met hoofd en hart en ziel de weg van het licht gaan. Mijn weg.

[BID:]
Heer Jezus, hoe lief heb ik uw woorden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.