Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 16 augustus 2022

Mijn ziel smacht naar de redding die U brengt, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld.
Psalm 119:81
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik breng redding in je leven: Ik maak heel wat stuk is, Ik troost als je verdriet hebt, Ik vergeef je als je faalt. Dat is wat je ziel nodig heeft en waar je naar verlangt. Hoop daarom op mijn woord: alles wat Ik zeg is redding brengend en heilzaam. Luister met heel je hart.

[BID:]
Heer Jezus, in uw woord stel ik mijn hoop.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.