Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 17 augustus 2022

Blijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik mij aan de richtlijn uit uw mond.
Psalm 119:88
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik blijf je altijd trouw. Ik zal je niet loslaten ook niet op de momenten dat je Mij wel loslaat. Ik laat je leven. Luister daarom steeds opnieuw naar wat Ik zeg, naar de richtlijnen die Ik geef, de weg die Ik je wijs. Uit mijn mond komen woorden van eeuwig leven. Ook vandaag.

[BID:]
Heer Jezus, laat mij leven door uw woord.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.