Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 15 augustus 2022

Moge uw liefde mij vertroosten, zoals U aan uw dienaar hebt beloofd.
Psalm 119:76
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil je troosten met mijn liefde. In alles wat je moeilijk vindt en waar je je bezorgd over voelt, ben Ik bij je. Ik verzacht je pijn en richt je hart op Mij en op mijn koninkrijk. Jij bent mijn dienaar. Daarom doe Ik dit. Ik heb het je beloofd. Ontvang mijn troost op dit moment. Ik heb je lief.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mij troost met uw liefde.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.