Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 14 augustus 2022

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden.
Psalm 119:73

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ken jou door en door en heb je van harte lief. Mijn handen hebben jou gemaakt en gevormd. Ik weet daarom hoe jouw leven eruit kan zien als je de weg van mijn geboden gaat. Ik geef je inzicht, telkens als je erom vraagt. Dan zal je leven tot bloei komen omdat je wijsheid ontvangt voor elke dag.

[BID:]
Heer Jezus, schenk mij inzicht.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.