Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 13 augustus 2022

De aarde is vol van uw trouw, HEER, onderwijs mij in uw wetten.
Psalm 119:64

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De aarde is vol van mijn trouw. In heel de wereld, op alle plaatsen en bij alle mensen, ben Ik aanwezig. Alles houd Ik liefdevol vast. Vertrouw daarom op Mij. Laat je door Mij onderwijzen in mijn geboden die je de weg wijzen. Een weg van trouw en liefde en genade. Een weg van vernieuwing. De weg van mijn Geest.

[BID:]
Heer Jezus, onderwijs mij in uw weg.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.