Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 9 augustus 2022

Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.
Psalm 119:48

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn geboden zijn vol liefde. Het allerbelangrijkste gebod dat Ik je geef is: Heb lief! Aan jullie liefde voor elkaar zullen de mensen weten dat jullie bij mij horen. Dat is de reden dat je naar mijn geboden moet blijven verlangen, reikhalzend. Blijf mijn wetten overdenken zodat ze van je hoofd in je hart afdalen. Heb ze lief. En: heb lief!

[BID:]
Heer Jezus, ik heb uw geboden lief.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.