Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 7 augustus 2022

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
Psalm 119:43

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laat mijn waarheid steeds in je mond zijn: spreek oprecht, wees eerlijk, deel het evangelie van mijn koninkrijk uit door erover te vertellen. Al mijn voorschriften hebben als doel je hoop te geven: hoop op een vernieuwd leven dat past bij Gods nieuwe wereld. Ga zo de weg die Ik je wijs en leef in de waarheid.

[BID:]
Heer Jezus, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.