Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 6 augustus 2022

Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven.
Psalm 119:37

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. Wees daarom niet gericht op wat leeg is, zonder waarde, oppervlakkig. Kijk naar mij en doe je ogen open voor mijn koninkrijk. Ga de wegen die Ik je wijs. Op die wegen gaat mijn Geest met je mee. Laat je door Hem leiden.

[BID:]
Heer Jezus, open mijn ogen steeds opnieuw voor het leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.