Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 5 augustus 2022

Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte.
Psalm 119:32

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik geef je ruimte. Dat zul je ontdekken als je de weg van mijn geboden gaat. Als je liefhebt, zuiver bent, eerlijk en oprecht het goede zoekt, dan gaat er een wereld voor je open: de ruimte van mijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Die ruimte is ook in jou, want mijn koninkrijk is in jouw binnenste. Houd de ruimte open die Ik je geef.

[BID:]
Heer Jezus, laat mij in uw ruimte zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.