Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 2 augustus 2022

Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.
Psalm 119:14

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je mijn richtlijnen volgt, dan zul je vreugde vinden. Want Ik geef al mijn geboden omdat Ik wil dat de vreugde die in Mij is, ook in jou zal zijn. Heb je naaste lief: dat geeft vreugde. Heb God lief: dat geeft vreugde. Wees oprecht en eerlijk: dat geeft vreugde. Wees zuiver: dat geeft vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij uw vreugde.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.