Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 1 augustus 2022

Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen U zondigen.
Psalm 119:11

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik moedig je aan vandaag om mijn belofte in je hart te bergen. Dit is mijn belofte: Ik houd van jou, Ik vergeef jou, Ik geef jou nieuw leven door mijn heilige Geest. Als je je door die Geest laat leiden, zul je Mij steeds meer gaan zoeken en zul je vervreemd raken van de zonde. Mijn wil te doen wordt je lust en je leven.

[BID:]
Heer Jezus, berg uw belofte in mijn hart.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.