Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 29 juli 2022

Laat u niet overwinnen door het kwade.
Romeinen 12:21
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb het kwaad al overwonnen. Geloof dat met heel je hart. Laat het kwaad jou daarom nooit meer overwinnen. Plaats er de goedheid van mijn Vader tegenover. Die goedheid is ook in jou als je in Mij gelooft. Ik ben overwinnaar. Het kwaad heeft geen macht meer over jou. Houd dat vast.

[BID:]
Heer Jezus, help me om me niet door het kwade te laten overwinnen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.