Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 26 juli 2022

Laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.
Romeinen 12:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Vader is een een God van liefde. Maar Hij haat het onrecht. Ik haat het onrecht ook. Vertrouw erop dat mensen die onrecht doen daar niet mee weg zullen komen! Maar neem niet zelf wraak. Het is niet aan jou om onrecht dat jou is aangedaan te vergelden. Laat dat los. Laat het over aan Mij.

[BID:]
Heer Jezus, help met het onrecht los te laten en in uw hand te leggen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.