Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 24 juli 2022

Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Romeinen 12:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig de vredestichters. Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Als er afstand is gegroeid tussen jou en andere mensen, span je dan in om de vrede te zoeken. Doe er alles voor, zover het in je macht ligt. Bedenk: Ik kan meer dan jij. Bid daarom ook om vrede en herstel.

[BID:]
Heer Jezus, help me om met iedereen in vrede te leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.