Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 21 juli 2022

Ga niet af op uw eigen inzicht.
Romeinen 12:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil je wijsheid geven. Vertrouw niet op je eigen wijsheid maar stel je open voor de inzichten die Ik je geef. Luister naar mijn stem. Ontdek wat Ik je te zeggen heb als je zoekt naar de weg die je moet gaan. Mijn wijsheid gaat die van jou en mensen ver te boven!

[BID:]
Heer Jezus, laat me delen in uw wijsheid, zodat ik inzicht krijg.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.