Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 18 juli 2022

Wees eensgezind.
Romeinen 12:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik verlang ernaar dat je een gezindheid hebt die uit is op eenheid. Het met elkaar eens zijn, is heel wat anders. Ook als jouw overtuigingen en die van een ander niet hetzelfde zijn, kun je toch één zijn. Daar bid Ik voor, steeds opnieuw: dat jullie één zijn zoals Ik en de Vader één zijn.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij een gezindheid die uit is op eenheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.