Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 16 juli 2022

Wees blij met wie zich verblijdt.
Romeinen 12:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om je mijn vreugde te geven. Die vreugde deel Ik graag uit aan jou en aan anderen. Wees daarom blij met wie zich verblijdt. Gun je naaste de vreugde die Ik geef. Laat je er in meenemen. Zo wordt mijn blijdschap gedeeld tussen de mensen die Mij volgen en eren. Wees blij!

[BID:]
Heer Jezus, maak me blij met U en met mijn naaste.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.