Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 14 juli 2022

Zegen uw vervolgers.
Romeinen 12:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zegen jou. Zoals mijn Vader jou liefdevol en bewogen aankijkt, zo kijk Ik vol goedheid naar jou. Ik zegen jou op dit moment. Geef die zegen door. Ook aan je tegenstanders, je vervolgers, de mensen die het je moeilijk maken. Geef ondanks het kwaad dat er is het goede door dat je van Mij ontvangen hebt.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij om mijn vervolgers te zegenen met uw goedheid.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.