Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 11 juli 2022

Bid onophoudelijk.
Romeinen 12:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om onophoudelijk te bidden. Dat is: niet stoppen met beseffen dat je een geliefd kind van de Vader bent. Onophoudelijk woorden spreken is niet wat Ik bedoel. Wel: onophoudelijk leven in mijn genadige aanwezigheid. Wees vol verlangen naar de Vader. Als je onophoudelijk verlangt, is dat je onophoudelijke gebed.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij onophoudelijk te bidden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.