Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 9 juli 2022

Wees verheugd door de hoop die u hebt.
Romeinen 12:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Omdat je Mij kent, kun je hoopvol leven. Zeker, er is veel gebrokenheid en verdriet en pijn, ook in jouw bestaan. Maar dat heeft allemaal niet het laatste woord. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik wil de Vreugde van je leven zijn. Wees daarom verheugd en laat je hoop nooit varen.

[BID:]
Heer Jezus, maak me vol vreugde en vol hoop.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.