Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 8 juli 2022

Dien de Heer.
Romeinen 12:11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben op aarde gekomen om te dienen en om mijn leven te geven. Dat deed Ik uit gehoorzaamheid aan mijn Vader. Ik moedig je aan om dat ook te doen: dienen en je leven geven. Dien de Heer. Zet heel je leven in het teken van mijn dienstbaarheid. Zo zal Gods werk door jou heen zichtbaar worden in de wereld.

[BID:]
Heer Jezus, maak me dienstbaar aan U.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.