Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 4 juli 2022

Acht de ander hoger dan uzelf.
Romeinen 12:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat zeg Ik vandaag tegen jou. Wees nederig. Acht anderen hoger dan jezelf. Zo heb Ik het voorgedaan. Want als je nederig bent, zal Ik je verhogen. Als je anderen hoger acht dan jezelf, zul je mijn koninkrijk van liefde open zien gaan in je leven.

[BID:]
Heer Jezus, geef me de nederigheid om anderen hoger te achten dan mezelf.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.