Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 2 juli 2022

Verafschuw het kwaad.
Romeinen 12:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is veel kwaad in de wereld. Ik heb dat kwaad in de ogen gekeken, heb er aan geleden en ben eraan gestorven. Ik verafschuw het kwaad en verlos jou ervan! Heb net als Ik een afschuw van het kwaad. Blijf er uit de buurt. Laat je er niet door overvallen. Leef daarom dicht bij Mij.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij om het kwaad te verafschuwen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.