Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 1 juli 2022

Laat uw liefde oprecht zijn.
Romeinen 12:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het belangrijkste wat Ik op aarde heb laten zien is dit: dat God liefde is. God is liefde. Die liefde heb Ik in de praktijk gebracht door iedereen lief te hebben, ook mijn vijanden, met een oprecht liefde die uit mijn hart kwam. Ook nu heb Ik lief, jou en alle mensen. Deel die liefde vandaag uit.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij oprecht lief te hebben.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.