Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 30 juni 2022

Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!
Psalm 150:6
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil graag dat er een halleluja op je lippen ligt omdat jij ademt. Ik heb je mijn adem gegeven. Jij bent vol van mijn Geest en mijn leven. Zeg daarom: halleluja. Halleluja voor het leven. Halleluja voor je adem. Halleluja voor de schepping. Halleluja omdat ik de Heer ben en jou het leven gun. Adem en leef. Leef volop!

[BID:]
Heer Jezus, ik zeg 'halleluja' - U loof ik.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.