Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 26 juni 2022

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.
Psalm 146:5
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je helper. Laat dat vandaag opnieuw tot je doordringen. Laat Mij dan ook je helper zijn. Hoop op Mij als je het moeilijk hebt. Ja, mijn hulp is jouw hoop. Dat brengt ontspanning en geluk in je leven. Gelukkig ben je als je hoopt op mijn hulp.

[BID:]
Heer Jezus, ik hoop op uw hulp.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.