Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 24 juni 2022

HEER, wat is de mens dat U hem wilt kennen, de sterveling dat U hem aandacht schenkt?
Psalm 144:3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij bent een mens, een sterveling. Ik ken je leven en de gebrokenheid en zwakheid die daarbij horen. Ik zie je en Ik ken je. Ik geef je al mijn aandacht. Want je bent een kind van de Vader, door Hem geschapen en geliefd. Ja, Ik ken je menselijkheid en je stervelijkheid. Juist daarom schenk Ik je mijn aandacht.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor de aandacht die U mij schenkt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.