Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 18 juni 2022

Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven, U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding.
Psalm 138:7
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ook al is jouw weg vol gevaren, ook al ga je door een donker dal, ook al zijn er vijanden die je kwaad doen, ook al weet je niet hoe het verder moet - mijn rechterhand brengt jouw redding. Ik zal je vrij maken. Ik laat je niet los. Ik verdedig jou - altijd. Ik houd jou in leven. Vertrouw daarop.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw reddende aanwezigheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.